Pattex

Pattex Wood Express

Pattex Wood ExpressPattex Wood Express

Pattex Express rýchlotvrdnúce disperzné lepidlo na báze polyvinylacetátu na drevo na montážne druhy lepenia, na lepenie hrán za tepla i za studena

Vlastnosti
 • veľmi krátka doba vytvrdnutia
 • stredne viskózne
 • vhodná na montážne a plošné lepenie, škárovanie
 • odoláva vode podľa EN 204/D2
 • odoláva starnutiu
 • nespôsobuje zafarbenie dreva (aj pri drevinách obsahujúcich tanín)
Oblasti použitia
 • rýchle montážne lepenie, napr. kolíkových a čapových spojov, pera a drážky
 • lepenie škár (masívne drevo)
 • veľkoplošné lepenie (vrstvené dosky HPL z lisovaných hmôt, lisované drevovláknité dosky a pod.)
 • dyhovanie hrán a materiálov z PVC, ABS a na zadnej strane neošetrených, príp. neobrúsených polyesterových hrán
Technické údaje
Hodnota PH: cca 7
Lepený spoj: odoláva krátkodobému pôsobeniu vody podľa EN204 - D1 a D2
Hustota: cca 1,1 g/cm³
Tepelná odolnosť: krátkodobo až do +95°C (je možné predyhovanie)
dlhodobo až do +70°C
Lepený spoj: pružný, šetrný k nástrojom, odoláva starnutiu, priehľadný
Teplota pri spracovaní: viac ako +3°C - teplota miestnosti, materiálu a lepidla
Spotreba: cca 150 g/m² v závislosti od nasiakavosti podkladu
Otvorená doba: cca 8 min. pri +20°C
Skladovanie: 12 mesiacov v tesne uzavretej nádobe na suchom a chladnom mieste
Balenie

Plastová fľaša: 250 g, 750 g

Pattex Wood Standard

Pattex Wood StandardPattex Wood Standard

Pattex Standard je univerzálne disperzné lepidlo na báze polyvinylacetátu na lepenie podľa EN 204/D2

Vlastnosti
 • vysoká pevnosť spoja
 • vhodné na montážne, škárové a plošné lepenie odoláva vode podľa EN 204/D2
 • odoláva starnutiu
 • spoj po vytvrdnutí pružný a priehľadný
 • nespôsobuje zafarbenie dreva (ani pri drevinách obsahujúcich tanín)
Oblasti použitia
 • montážne lepenie kolíkových a čapových spojov, pera a drážky
 • lepenie škár (masívne drevo)
 • veľkoplošných materiálov, dosiek HPL, lisovaných drevovláknitých dosiek
Technické údaje
Hodnota PH: cca 6,5
Pevnosť spoja: odoláva krátkodobému pôsobeniu vody podľa EN204 - D1 a D2
Hustota: cca 1,1 g/cm³
Tepelná odolnosť: krátkodobo až do +120°C (je možné predyhovanie)
dlhodobo až do +70°C
Lepený spoj: pružný, šetrný k nástrojom, odoláva starnutiu, priehľadný
Teplota pri spracovaní: viac ako +3°C (teplota miestnosti, materiálu a lepidla)
Spotreba: cca 150 - 200 g/m² podľa nasiakavosti podkladu
Otvorená doba: cca 12 min. pri +20°C
Skladovanie: 12 mesiacov v tesne uzavretej nádobe na suchom a chladnom mieste
Balenie

Plastová fľaša: 250 g, 750 g

Pattex Wood Super 3

Pattex Wood Super 3Pattex Wood Super 3

Biele lepidlo na báze polyvinylacetátu

Charakteristika výrobku

Pattex Wood Super 3 je vodovzdorné disperzné lepidlo na báze
polyvinylacetátu

Oblasti použitia
 • na montážne a konštrukčné lepenie v interiéri aj exteriéri, napr. okná, dvere
 • lamelovanie okenných hranolov
 • veľkoplošné lepenie, napr. lepenie vrstvených lisovaných dosiek na drevotrieskové dosky na parapety
 • lepenie škár, napr. na kuchynské pracovné dosky, ako aj na všetky druhy lepenia vo vnútorných priestoroch so silným klimatickým kolísaním a vlhkostným zaťažením
Vlastnosti
 • vysoká pevnosť spoja
 • vodovzdorný
 • vodotesné lepenie
 • tepelná odolnosť spoja podľa Watt 91>7N/mm2
 • takmer neobmedzené využitie aj pre náročné druhy drevín
 • pridaním tvrdidla Ponal D4 – je možné po dobu 8 hodín dosiahnuť kvalitu EN204/D4
 • po uplynutí 8 hodín sa lepidlo vracia na kvalitu EN204/D3
Technické údaje
Zloženie:
polyvinylacetát
Hodnota pH:
cca 3
Pevnosť spoja:
podľa EN204/D3
Hustota:
cca 1,1 g/cm3
Lepený spoj:
po vytvrdnutí transparentný, pružný, šetrný k nástrojom, odoláva stárnutiu
Spotreba:
cca 150 g/m2 podľa nasiakavosti podkladu
Otvorená doba:
cca 12 minút pri teplote +23°C (D3)
cca 10 minút pri teplote +23°C (D4)
Balenie:

250 ml, 750 ml