OBS 3 dosky

OSB 3 je trojvrstvová doska vyrobená z orientovaných veľkoplošných triesok. Dosky je možné používať pre nosné účely v suchom a vlhkom prostredí.

Použitie: nosné a dekoratívne prvky drevostavieb – steny, podhľady, podlahy, obloženie budov, záklopy striech, šalovacie bednenie, konštrukcie lešenia, palety, obaly, dopravné kontajnery, záhradné stavby a pod.

Formát: 2500 x 1250 mm (rovná hrana)
Hrúbky: 10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25 / 30 mm

Formát: 2500 x 625 (675) mm (perodrážka)
Hrúbky: 12 / 15 / 18 / 22 / 25 mm

Povrch: nebrúsený