Preglejky

Preglejka je veľkoplošná doska vyrábaná zlepením niekoľkých vrstiev dýh s potočením v horizontálnaj rovine o 90 stupňov.

Podľa použitia preglejky delia na stolárske, stavebné a obalové.